Tesla ขาย Bitcoin จากการถือครองของ Elon Musk เกือบทั้งหมด

Tesla ขาย Bitcoin Tesla ซึ่งสร้างกระแสในปีที่แล้วเมื่อมีการเปิดเผยการลงทุนครั้งใหญ่ใน Bitcoin ได้ขายการถือครอง cryptocurrency ส่วนใหญ่ไปหมดแล้ว บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าได้ปลด 75% ของ Bitcoin ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ (1.7 พันล้านปอนด์) ณ สิ้นปี...