iPad สีชมพูใหม่เป็นสีชมพูที่สวยงามอย่างแท้จริง

ในที่สุด Apple ก็มอบอุปกรณ์สีชมพูในรูปแบบของ iPad ใหม่ให้กับเรา Appleขี้อายเสมอเมื่อต้องพูดถึงสีที่สว่างสดใส แกดเจ็ตที่มีโลโก้ Apple มักจะเป็นสีเทาบางเฉด และแม้แต่แกดเจ็ตที่มีสีหลากหลายกว่าก็มักจะดูจืดชืด ดังที่คุณเห็นในการวิเคราะห์ประวัติแกดเจ็ตสีชมพูของเราที่นี่ Apple ได้สงวนสีชมพูไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ iPod ของตนเป็นส่วนใหญ่ iPhones ที่ได้รับการรักษาด้วยสีชมพู – คือ iPhone 13 และ iPhone...