Monthly Archive: October 2022

05
Oct
2022

สเต็มเซลล์จำนวนมากมีความเสียหายต่อ DNA อย่างมาก

นักวิจัยเคมบริดจ์กล่าวว่าความเสียหายของ DNA ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น รังสีอัลตราไวโอเลตส่งผลกระทบต่อเกือบสามในสี่ของสเต็มเซลล์ทั้งหมดที่ได้จากเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ ซึ่งให้เหตุผลว่าการจัดลำดับจีโนมทั้งหมดนั้นจำเป็นสำหรับการยืนยันว่าสายเซลล์นั้นใช้ได้จริงหรือไม่ เซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ชนิดพิเศษที่สามารถตั้งโปรแกรมให้กลายเป็นเซลล์เกือบทุกชนิดภายในร่างกาย ปัจจุบันใช้สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอวัยวะและแม้กระทั่งระยะแรกของตัวอ่อน นักวิจัยหันมาใช้สเต็มเซลล์มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆ ที่เรียกว่าการบำบัดด้วยเซลล์ การใช้งานที่เป็นไปได้อื่นๆ ได้แก่ การเขียนโปรแกรมสเต็มเซลล์ให้เติบโตเป็นเซลล์ประสาทเพื่อทดแทนเซลล์ประสาทที่สูญเสียไปจากการเสื่อมสภาพของระบบประสาทในโรคต่างๆ เช่น พาร์กินสัน เดิมที สเต็มเซลล์ได้มาจากตัวอ่อน แต่ตอนนี้ เป็นไปได้ที่จะได้รับสเต็มเซลล์จากเซลล์ผิวหนังของผู้ใหญ่...

03
Oct
2022

นักวิจัยเปลี่ยนกรุ๊ปเลือดไตผู้บริจาค

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงกรุ๊ปเลือดของไตผู้บริจาค 3 ตัวที่เสียชีวิตในการค้นพบครั้งสำคัญที่อาจมีผลกระทบสำคัญต่อผู้ป่วยไต โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรการกุศล Kidney Research UK สามารถเพิ่มจำนวนไตที่มีอยู่สำหรับการปลูกถ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่มีโอกาสน้อยที่จะจับคู่ไตส่วนใหญ่ที่ได้รับบริจาค ศาสตราจารย์ Mike Nicholson และนักศึกษาระดับปริญญาเอก Serena MacMillan ใช้เครื่องกระจายความร้อนแบบปกติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับไตของมนุษย์เพื่อส่งเลือดที่เติมออกซิเจนผ่านอวัยวะเพื่อรักษาไว้สำหรับใช้ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น เพื่อล้างเลือดที่มีเอนไซม์ผ่านทางไตที่เสียชีวิต เอนไซม์ทำหน้าที่เหมือน “กรรไกรโมเลกุล”...