สี่คำถามเกี่ยวกับการขาดแคลนทราย

ความต้องการทรายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ เป็นสินค้า ที่หายาก ทรัพยากรธรรมชาตินี้มักใช้ในไมโครชิปคอมพิวเตอร์ การก่อสร้าง และเป็นส่วนประกอบสำคัญในเครื่องสำอาง แต่อุปทานในปัจจุบันของวัสดุนี้ไม่สามารถตามความเร็วของการขยายตัวของเมืองทั่วโลกได้ ตอนนี้ ทรายมีราคาใกล้ถึง $10 ต่อตัน ในขณะที่มันต่ำกว่า $4 ต่อตันเมื่อ 31 ปีที่แล้ว แม้ว่าทรายสามารถพบได้ในเกือบทุกประเทศ แต่ก็มีทรายประเภทหนึ่งที่สังคมต้องการมากที่สุด นั่นคือ ทรายที่มีรูปร่างไม่ปกติ...